Reklamacje

Informacja: Niniejszy formularz reklamacyjny stworzony został dla usprawnienia przebiegu reklamacji/naprawy. Dzięki niemu producent ma możliwość szybszego zdiagnozowania problemu, by później w sposób sprawny dokonać naprawy i przekazania wyrobu z powrotem użytkownikowi lub w inny sposób zaspokoić jego uzasadnione żądania. Satysfakcja Klienta jest dla nas najważniejsza, dlatego dokładamy wszelkich starań by spełnić wymagania i zapewnić możliwie największy komfort, także w tym nienajlepszym okresie, gdy awaria bądź niewłaściwe funkcjonowanie wyrobu przysporzyło niedogodności. Uprzejmie prosimy o wypełnienie wszystkich pól z podaniem maksymalnie dużej ilości szczegółów, a także, o ile to dostępne, zdjęć instalacji czy produktu. Dla przykładu podanie informacji iż produkt „nie działa” – powoduje konieczność sprawdzenia wszystkich parametrów pracy urządzenia i eliminowania po kolei wszelkich potencjalnych przyczyn niesprawności. To nie tylko pochłania czas i środki, ale także wydłuża proces naprawy i przekazania wyrobu z powrotem w ręce Klienta. Kwestie reklamacyjne każdorazowo regulują warunki gwarancji zawarte w karcie gwarancyjnej wyrobu, niniejszy formularz ma charakter informacyjny i jest zgłoszeniem rozpoczynającym proces reklamacji.

Informacje o reklamującym
Imię i Nazwisko *
Nazwa firmy
NIP
Adres e-mail *
Nr telefonu *
Miejsce instalacji PickApp Box
Rodzaj budynku
Adres
Miejscowość
Kod pocztowy
Reklamowany produkt
Rodzaj produktu *
Data zakupu *
Numer dowodu zakupu *
Wada produktu *
Opis wady *
Żądanie Klienta *
Dodatkowe zdjęcia:
Maksymalna wielkość pliku: 3 MB
Zapoznaj się z polityką prywatności